P86681 (LFXI_HAEDE) Haementeria depressa (Leech)

Leech factor Xa inhibitor UniProtKBInterProInteractive Modelling

90 aa; Sequence (Fasta)

Available Structures

1 SWISS-MODEL model

TemplateOligo-stateQMEANDisCoRangeLigandsTrg-Tpl Seq id (%)
1a7d.1.Amonomer0.632-35
47.06
Assess