Multiple Assemblies exist for SMTL entry 1tme
THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF THEILER VIRUS; X-RAY DIFFRACTION 2.80 Å

SMTL ID
1tme.1
Ligands
-
Polypeptides
THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP1); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP2); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP3); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP4)
Oligo-state
hetero-1-1-1-1-mer
SMTL ID
1tme.2
Ligands
-
Polypeptides
THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP1); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP2); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP3); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP4)
Oligo-state
hetero-5-5-5-5-mer
SMTL ID
1tme.3
Ligands
-
Polypeptides
THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP1); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP2); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP3); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP4)
Oligo-state
hetero-6-6-6-6-mer
SMTL ID
1tme.4
Ligands
-
Polypeptides
THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP1); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP2); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP3); THEILER'S MURINE ENCEPHALOMYELITIS VIRUS (SUBUNIT VP4)
Oligo-state
hetero-1-1-1-1-mer