A1AGU2 (MALT_ECOK1) Escherichia coli O1:K1 / APEC

HTH-type transcriptional regulator MalT UniProtKBInterProInteractive Modelling

901 aa; Sequence (Fasta) ; 7 identical sequences: Escherichia coli TA464: A0A8E2LW66; Escherichia coli M605: F4T4V5; Escherichia coli O45:K1: B7MDP4; Escherichia coli: A0A2G8YML7, Q1R5L6; Escherichia coli O85:H1: A0A8F2PUD6; Escherichia coli: A0A0E2L0E0

Available Structures

10 SWISS-MODEL models

TemplateOligo-stateQMEANDisCoRangeLigandsTrg-Tpl Seq id (%)
1hz4.1.Bhomo-2-mer0.86438-803
BEZ;99.46
Assess
6eou.1.Amonomer0.63377-760
15.66
Assess
4buj.2.Bmonomer0.59342-758
11.81
Assess
7ntf.1.Amonomer0.58346-759
12.05
Assess
7dkh.3.Amonomer0.58343-764
11.39
Assess
6tlj.1.Umonomer0.57344-759
13.05
Assess
6mfv.1.Amonomer0.572-639
14.92
Assess
5g05.1.Kmonomer0.56345-759
13.26
Assess
5i9g.1.Amonomer0.55361-759
12.63
Assess
4rg6.1.Bmonomer0.52345-759
10.55
Assess