SMTL ID : 6rsv.1

Endothiapepsin in complex with 017

Coordinates
PDB Format
Method
X-RAY DIFFRACTION 1.10 Å
Oligo State
monomer
Ligands
1 x GOL: GLYCEROL(Non-functional Binders)
1 x KHW: [(1~{R})-1-[1-(phenylmethyl)-1,2,3,4-tetrazol-5-yl]butyl]diazane(Non-covalent)
1 x DMS: DIMETHYL SULFOXIDE(Non-functional Binders)
1 x KHZ: 1~{H}-1,2,3,4-tetrazol-5-ylmethyldiazane(Non-covalent)
Links
RCSB   PDBe   PDBe-KB   PDBj   PDBsum   CATH   PLIP
Citation
Magari, F. et al., Endothiapepsin in complex with 017. To Be Published
Release Date
2020-07-08
Peptides
Endothiapepsin: A
SMTL:PDB
SMTL Chain Id:
PDB Chain Id:
A
A

Endothiapepsin

Related Entries With Identical Sequence

1e5o.1 | 1e80.1 | 1e81.1 | 1e82.1 | 1eed.1 | 1ent.1 | 1epl.1 | 1epm.1 | 1epn.1 | 1epo.1 | 1epp.1 | 1epq.1 | 1epr.1 | 1er8.1 | 1od1.1 | 2er0.1 | 2er6.1 | 2er7.1 | 2er9.1 | 2v00.1 | 3er3.1 | 3er5.1 | 3lzy.1 | 3pb5.1 | 3pbd.1 | 3pbz.1 | 3pcw.1 | 3pcz.1 | 3pgi.1 | 3pi0.1  more...